Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh ký kết biên bản hợp tác với Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Trường Sinh

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh ký kết biên bản hợp tác với Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Trường Sinh
Tại hội thảo, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh đã trình bày báo cáo tham luận về tiềm năng, thế mạnh và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của bệnh viện.Theo nội dung ký kết hợp tác, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị thực hiện nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của dinh dưỡng hạt Life Plus đã được cấp phép qua công tác điều trị lâm sàng thực tiễn; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin và tài liệu học thuật.
Đồng thời, đưa sản phẩm dinh dưỡng hạt Life Plus của Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Trường Sinh vào sử dụng cho các đối tượng bệnh nhân phù hợp để đánh giá hiệu quả của sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *