MỘT THÀNH TỰU TUYỆT VỜI VÀ ĐẦY Ý NGHĨA

Nguyễn Mạnh Quỳnh: Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Phúc Trường Sinh đã mang sản phẩm dinh dưỡng hạt Life Plus lên đỉnh Fansipan. Điều này không chỉ là một thành công cá nhân mà còn là một biểu tượng cho sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần không ngừng phấn đấu.
  
Việc đưa sản phẩm lên đỉnh núi cao nhất Đông Dương như Fansipan không chỉ là một thách thức về vật lý mà còn là một biểu tượng của sức khỏe và sức mạnh. Điều này cũng là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu sản phẩm của Phúc Trường Sinh đến cộng đồng và chứng minh giá trị sản phẩm Life Plus. Câu chuyện về hành trình, những cố gắng để đạt được mục tiêu của Tổng Giám Đốc và BẢN DỰ ÁN CUỘC ĐỜI! Mục tiêu Phúc Trường Sinh được tuyên bố. Đó là một tuyên bố mạnh mẽ và hoàn toàn đầy tầm nhìn về mục tiêu cụ thể của Phúc Trường Sinh giúp giải quyết việc làm và nâng cao sức khoẻ cộng đồng. Phúc Trường Sinh định hình là thương hiệu dinh dưỡng số 1 tại Việt Nam. Chúc mừng Tổng Giám Đốc và hy vọng rằng sự thành công này sẽ là nguồn động viên cho sự phát triển và tăng trưởng của của công ty trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *